Özellikler

Makine Öğrenimi

Kural bazlı yazlımların aksine, Optiwisdom makine öğrenimi esaslı ürünler geliştirir. Bu sayede kişi ve yazılımın gözden kaçıracağı, yetişemeyeceği ya da yeni gelişen durumları kısa sürede tespit eder ve öğrenir. Dolayısıyla makine öğrenimi aracılığıyla değişen iş stratejisiyle operasyonel uyum sağlanır.

Pratik Arayüz

Optiwisdom ürünlerinin arayüzleri geliştirilirken, özellikle kullanıcı dostu olmasına özen gösterilmiştir. Son kullanıcı bile kompleks verilerini bir dosya yükleme ekranıyla analiz edebilsin, görseller ve grafikler aracılığıyla kolayca anlayabilsin diye sade dizayn edilmiştir.

Veri bilimcisine gerek duymadan

Optiwisdom, en gelişmiş makine öğrenimi algoritmalarını kullanır. Bu sayede bir veri bilimcisine ihtiyaç duymadan verilerinizi optimize eder ve 8 haftalık veri bilimi sürecini bir güne indirir, dolayısıyla siz işinize odaklanırken tüm veri bilimi ihtiyaçlarınızla ilgilenerek zamandan tasarruf sağlar.

Verimlilik

Optiwisdom, sağladığı makine öğrenimi temelli ürünler ve hizmetler ile şirket genelinde, iş noktasında otomatik veri toplama, işleme ve öngörülerin teslimini sağlamayı amaçlar. Bu süreçte müşterinin hem zamandan hem maddi yüklerinden tasarruf etmesini hedefler.

Daimi Gelişim

Optiwisdom olarak, makine öğrenimi algoritmaları geliştikçe, ürünlerimizi ve algoritmalarımızı sürekli olarak en etkili olanlara güncelleriz.

Sosyal Medya

Twitter, Facebook, Instagram ve LinkedIn gibi sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ürünlerimizle ve hizmetlerimiz ile ilgili yeni gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Motorlar

OptiScorer

Optiwisdom çatısı altında bulunan ve üç ana motordan biri olan OptiScorer, açıklanabilir yapay zeka felsefesine dayanarak birçok alanda skorlama yapabilmektedir. Güncel olarak, mekanizmamız için ayarlanmış XGBoost veya Light GBM gibi en son teknolojiye sahip çeşitli algoritmaların yanı sıra, sistemimize sürekli yenilerini ekleyerek geliştirmelere devam ediyoruz. Bu doğrultuda temel amacımız, Web API ile gerek duyulan her sisteme skorlama motorumuzu entegre edebilmektir.

Devamını oku...

OptiSegment

Optisegment de Optiscorer gibi Optiwisdom çatısı altında bulunan üç ana motordan bir diğeridir ve skorlanan verinin tanımlanmasını, kategorize edilmesini ve etiketlenmesini sağlar. Bu sayede segmente edilmiş ve etiketlenmiş veri ile, karmaşık girdiler bile anlaşılır bir hal alır. Özellikle ürün ve müşteri segmentasyonu, risk gruplarının tespit edilmesinde etkin bir şekilde kullanılır.

OptiMatcher

Üç ana motordan bir diğeri ise bir eşleştirme aracı olan Optimatcher’dır. Optimatcher müşteriler ile reklamların, müşteriler ile ürünlerin, çalışanlar ile görev eşleştirilmesinde kullanılır. Yanı sıra, diğer birçok durum, ürün ve kişi arasında bağlantılar oluşturabilir. Patentli bir yöntemle madencilik algoritmaları için öneri, eşleştirme ve birleştirme kuralları olmak üzere üç ana yaklaşım kullanır.

Ürünler

AnalytiXR

Pazarlama hunisinden yola çıkarak tasarlanan ürünümüz AnaltytiXR ise müşteri ilişkileri (CR) ve insan kaynaklarını (HR) birleştirerek XR kavramını ortaya koymuştur. Şirket için her bir potansiyel müşterinin, yabancılık seviyesinden taraftarına dönüştürmek isteyen pazarlamacılara bir destek olarak her bir safhada kaybettiği müşterileri analiz ederek yapay zeka aracılığıyla süreçten ayrılacak kişiyi önceden tespit eder ve engel olmak için şirketin bağlayıcı promosylar geliştirmesine, iletişim kurup engel olmasına zaman tanır.

CollectWiser

Alacak tahsilatı için özel olarak geliştirdiğimiz, skorlama esasıyla çalışan ürünümüz CollectWiser ise özellikle ABD'de çokça bulunan “debt collection agency”’ler tarafından ilgiyle karşılanmaktadır. Bu şirketler için; tahsilat sürecinde hangi kanal aracılığıyla iletişime geçmesi gerektiğini, hangi müşteriyi haftanın hangi günü araması gerektiğini skorlayarak, tahsilat sürecini grafikler, ısı haritaları ve tablolar ile görselleştirmektedir. Bu sayede şirketlerin tahsilat sürecini çok daha efektif yönetebilmesi hedeflenmektedir.

XchangeWiser

Finansal varlıkları yapay zeka ile skorlayarak tahminler geliştiren XchangeWiser ürünü, özellikle hisse senetleri, emtia, kambiyo, kripto para gibi varlıklar için kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Yatırımcılara adeta bir pusula görevi sağlamayı amaçlamaktadır. Xchangewiser içeriğinde, patent başvurusu yapılmış özel algoritmalar bulunmaktadır. Yanı sıra yeni algoritmalar geliştirilmeye de devam edilmektedir.

OptiFraud

OptiFraud, Optiwisdom'ın geliştirdiği dolandırıcılık tespitinde kullanılan yapay zeka temelli bir üründür. Var olan tespit programları kural bazlı iken, OptiFraud makine öğrenimi ile yeni geliştirilen sahtekarlık yöntemlerini de kısa sürede öğrenerek, çok daha fazla sayıda yasal olmayan işlemi tespit eder.

OptiPrice

OptiPrice, yapay zeka esaslı fiyatlandırma ürünüdür. Geleneksel yöntemler yerine makine öğrenmesi ile her türlü ürün ve hizmetin ideal fiyatını belirlemek için geliştirilmiştir. Perakendeden e-ticarete hatta turizmde bir otel odasının gecelik fiyatının belirlenmesinde bile OptiPrice kullanılmaktadır.

Kullanım Alanları

Bankacılık ve Finans

Günümüzde, neredeyse tüm bankalar büyük veri yığınları ile mücadele etmektedir. Bu mücadeleyi çoğu geleneksel yöntemler ile çözmeye çalışsa da ciddi oranda bir zaman ve kaynak kaybı oluşmaktadır. Oysaki makine öğrenimi uçtan uca bir çözüm sağlar ve süreci kolaylaştırır. Bankacılık sektörü, analistler tarafından makine öğreniminden en fazla yararlanacak sektörlerin başında gösterilmektedir. 2030 yılına kadar sadece makine öğrenimi çözümlerinden yararlanılarak bankacılık sektöründe 1 trilyon dolar tasarruf sağlanması beklenmektedir. Özellikle kredi kartı dolandırıcılıklarının tespitinde, kredi riski skorlamasında ve ödeme tahminlerinde kural bazlı yazılımların çok ötesinde çözümler sağlamaktadır.

Emlak

Emlak sektöründe, doğru zamanda yatırım yapmak kadar bir mülke değer biçmek de zordur. Şüphesiz ki bir mülk satın alınacak veya kiralanacaksa, hem mülk sahibi hem de alıcı / kiracı değerini bilmek ister. Ancak, genellikle benzer özelliklere sahip mülklere bakılarak yani geleneksel yöntemler kullanılarak değer biçilir. Oysaki, skorlama aracılığıyla, hem mülkün hem de benzerlerinin tüm verileri geriye dönük olarak işlenir ve hem bugün için bir değer hem de gelecek için bir tahmini değer geliştirebilir. Geleneksel yöntemlerden farklı olarak, skorlama tekniği belirli bir fiyat elde edilmesini sağlar. Bir mülkün gelecekteki değerini veya satılacak / kiralanacak mülkün değerini belirleyebilir.

Müşteri Hizmetleri

Müşteri hizmetleri söz konusu olduğunda yapay zeka, daha önce görülmemiş seviyelerde müşteri içgörüsü sağlayan bilgi ve otomasyonu harmanlayarak servis sürecini ve kalitesini ileri taşımaktadır. Bu hizmet düzeyi de tüketicilerin marka sadakati kazanmasına ön ayak olmaktadır. Optiwisdom, AnalytiXR ürünü ile şirketinizin müşteri ilişkileri yönetimini hızla ölçeklendirmesine ve geliştirmesine yardımcı olabilir. AnalytiXR, müşteri memnuniyetini, en değerli müşteriyi, müşteri kazanımını ve kaybını etkili bir şekilde ölçmek için en son skorlama algoritmalarını kullanır. Ürünün bünyesinde bulunan huni aracılığıyla, her bir seviyedeki müşteri için müşteri memnuniyeti skorlayarak, ziyaretçilerin marka taraftarına nasıl dönüştürüleceği konusunda bir öngörü sağlar.

İnsan Kaynakları

Makine öğrenimi, insan kaynaklarında gerçek bir oyun değiştirici olmuştur. Başlıca kullanımları ise çalışan performans değerlendirilmesinin subjektiflikten uzaklaştırılarak yapılması, istifaya en yakın veya eğitime ihtiyaç duyan çalışanı tespit etmektir. Yanı sıra çalışanların niteliklerine uygun iş bölümünü gerçekleştirmek için de kullanılır. Şirketler iş için doğru adayları işe almalı ve değerli çalışanlarının uzun yıllar şirkette kalmasını sağlamalıdır. Yapay zekanın insan kaynakları içinde benimsenmesi, işe alım sürecini hızlandıracak ve çalışanların iş tatminini takip edecektir. AnalytiXR ürünümüz tam olarak bunun için tasarlanmıştır. Çalışan memnuniyetini ölçerek personel değişim oranı optimum seviyede tutulabilir, objektif personel değerlendirmeleri yapılabilir ve istifaya yakın olan çalışanların pozisyonu için önlemler alınmasını sağlayabilir.

Pazarlama

Müşterilerin taleplerini anlamak ve ilgili ürünleri doğru zamanda doğru müşteri ile eşleştirmek, her pazarlamacının öncelikli arzusudur. Makine öğrenimi sayesinde şirketler, müşterilerinin önceki satın alımlarını analiz ederek ihtiyaç duydukları ürünü bir sonraki teklifte tüketiciyle buluştururlar. Elbette ki iletişim yöntemi olarak hangi reklamın hangi müşteride daha etkili olduğunu belirleyerek uygun reklamın ve kanalın seçilmesinde skorlama tekniklerinden yararlanılır. Yanı sıra indirim oranı hesaplamaları, fiyat optimizasyonu ile daimi fiyat hessaplamalarından şirketleri kurtarır. Dolayısıyla makine öğrenimi, pazarlamacıların etkili stratejiler üretmelerine ve müşteri davranışlarına dayalı tahmin modelleri oluşturmalarına yardımcı olur.

Telekom

Telekom şirketlerinin, cihazlardan, ağlardan, akıllı telefon uygulamalarından, konum belirleme bilgilerinden ve müşteri profili detaylarından elde ettikleri veriler ile müşteri deneyimlerini geliştirmeleri mümkündür. Fakat bu denli büyük ölçekli verinin analiz edilmesi daha karmaşık bir sürecin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Öte yandan yapay zeka ve makine öğrenimi aracılığıyla, büyük veri analiz edilerek işlem yapılabilir bilgiler elde edilecek, müşteri deneyimleri iyileştirilerek memnuniyet artacak dolayısıyla şirket gelirleri artacaktır. Gartner, 2020 yılına kadar dünya çapında 20.4 milyar cihazın kullanımda olacağını ve telekomünikasyon endüstrisinde yapay zeka uygulamalarına duyulan ihtiyacın artacağını öngörmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda şirketimiz bünyesinde geliştirdiğimiz motorlarımız ile telekom şirketlerinin müşterilerini skorlamalarını, segmentlere ayırmalarını ve en iyi teklif ve hizmetler ile doğru müşteriyi eşleştirmelerini sağlamayı amaçlamaktayız.

Enerji

Kaçak elektrik ve su kullanımı devlet bütçelerinde açıklara neden olmaktadır. Bu yasadışı davranışların tespiti genel denetimlerle yapılmaya çalışılmakta, ancak aynı davranışlar uzun vadede gerçekleşirken denetimler anında çözüm sağlamaktadır. Bu nedenle, kaçak kullanım tespiti, ileri teknolojiler kullanılarak güç kaynaklarından geçen kaynakların miktarı skorlayarak anında tespit edilebilir. Skorlama motorumuz hırsızlık alanlarını tahsis eder ve denetçilere pusula görevi yapar.

Parakende

Yapay zeka ve makine öğrenimi gerek bir fiziksel mağazada gerekse bir e-ticaret sitesinde mevcut ve geçmiş verilere dayanarak tüketici alışkanlıkları hakkında bir öğrenme süreci gerçekleştirir. Bu sürecin ardından perakendeci her bir müşteri özelinde daha fazla bilgi sahibi olduğu için motorlarımız aracılığıyla tüketicinin ne istediğini tahmin edebilir, hedefleyebilir, tüketici beklentileriyle eşleşen ürünlere öncelik tanıyabilir stoklarını verimli bir şekilde yönetebilir hatta uzun vadede tedarik zinciri yönetimini optimize edebilir.

Turizm

Turizm sektörü yapay zekayı sektörlerin çoğundan daha önce benimsemiştir. Seyahat edenler bilet satın almak, diğer kullanıcıların geri bildirimlerini okumak ve otel rezervasyonu yapmak için çevrimiçi siteleri kullanarak kontrolü ele almaktadırlar. Şirketler adına turistleri, otelleri, restoranları ve diğer olanakları skorlamak ve en uygun kullanıcı ile eşleştirmeler yapmak, seyahat edenlerin memnuniyetini arttırmak için kaçınılmazdır.

Güven ve Güvenlik

Bilgilerim güvende mi?

  • CollectWiser, ana teknolojik geliştirici ortağımız olan Bilkav gibi dünya çapında bir ortağı olan bir ABD şirketi ve Optiwisdom Inc.'in bir ürünüdür
  • Bağlantınız SSL sertifikası altında güvence altına alınmıştır.
  • Veri merkezlerimiz 7/24 iç ve dış kameralarla izlenmektedir.
  • Hükümet talepleri konusundaki politikalarımızı açıkça belirtiyoruz.
  • Gizli verileriniz için yerinde kurulum da sağlıyoruz.

Hakkımızda

Şadi Evren ŞEKER

CEO / Founder

 

Meltem KOÇ

Administrative Assistant

 

Aslan Kaan YILMAZ

Front-end Developer

 

Aslı YILMAZ

Front-end Developer

Eda EŞMEKAYA

Software Engineer

 

Gülay YETİM

Software Engineer

 

Kerem SIRAKAYA

Graphic Designer

 

Murat KOPTUR

Data Scientist

 

Oğuzhan SAĞOĞLU

Technology Leader

Özge GÜREL

Back-end Developer

 

Rana AKMAN

Front-end Developer

 

Sümeyye ÖZKAYNAK

Back-end Developer

 

Sıla Ada CENGİZ

Sales Manager

 

Zeynep KÜÇÜK

Computer Engineer

Büşra BOYACI

Intern

 

Elif Su YİĞİT

Intern

 

Son Gönderiler

Knime ile Uçtan Uca Veri Bilimi Uygulaması

Udemy'deki Knime ile Uçtan Uca Veri Bilimi Uygulaması dersinin içeriğini bulabilirsiniz. Ayrıca kursa kayıt olabilirsiniz.

Read More...

İş İlanları

OptiWisdom'daki mevcut açık pozisyonlar OptiWisdom Proje Yöneticisi İş Tanımı (Aktif) Antalya merkezli global şirketimizde heyecan verici bir fırsata sahibiz.

Read More...

Bizimle İletişime Geçin

Telefon

+1 628 239 0353

Adres

PO Box 192750 PMB 16122
San Francisco, CA 94119